cross
1700-000-000

הבטיחו מקומכם עכשיו! מספר המקומות מוגבל

75%

הנחה בדמי רישום

לממלאי הפרטים באתר זה

הכניסו את הפרטים שלכם:

המרצים הטובים בישראל לפי סקר התאחדות הסטודנטים, חמש
שנים ברציפות, 2014 עד 2018 בקטגוריית טיב הוראת המרצים.

קבלו יותר בקריה האקדמית אונו:

בין שיתופי הפעולה של הקריה האקדמית אונו

בין בוגרינו

רוני דויטש

רוני דויטש

מרפאה בעיסוק

רמי קצב

רמי קצב

מנכ"ל ושותף בזיו האפט BDO חברה לנאמנויות ושותף "במשמרת חברה לנאמנויות"

רג'ואן גרייב

רג'ואן גרייב

סמנכ"ל בכיר בפניקס חברה לביטוח

פנינה תמנו - שטה

פנינה תמנו - שטה

ח"כ וס. יו"ר הכנסת לשעבר

לימור גל

לימור גל

מנהלת תחום פיתוח במחלקת R&D בחברת yes

הראל טובי

הראל טובי

מנכ"ל בית הנשיא

אריאל טיגר

אריאל טיגר

סמנכ"ל מנהלי חברת WeWork ניו-יורק

אילן סיגל

אילן סיגל

סמנכ"ל שיווק פלאפון

בין המרצים

ד

ד"ר דינה ניר

בועז שליט

בועז שליט

פרופ' יובל אלבשן

פרופ' יובל אלבשן

פרופ' ירון זליכה

פרופ' ירון זליכה

ד

ד"ר מיכל שפירא

ד

ד"ר ריבי כהן

אייל מעוז

אייל מעוז

גלית עילם

גלית עילם